Biografie

 

Johann Heinrich Reindert van den Noort

Geboren 7 januari 1940 te Kampen, Nederland. Na een technische opleiding volgde hij een opleiding voor tekenen en schilderen aan de Koninklijke Avond Academie voor Beeldende Kunst in Amsterdam, 1961- 1962. Daarna autodidact. Johann van den Noort woont en werkt in Kampen.

JOHANN  VAN DEN NOORT   is een Nederlandse beeldend kunstenaar en uitvinder. Als lyrisch abstract  kunstenaar heeft hij zijn oeuvre onlosmakelijk verbonden met zijn band met de zee. Van den Noort is een renaissancemens die de meerwaarde van kunst, wetenschap en leven zoekt en vindt in enerverende kruisbestuivingen. Zijn civiel technische innovaties  leveren oplossingen voor  wereldproblemen die alle iets met water te maken hebben .

Als kunstenaar neemt Van den Noort alleen al een bijzondere positie in de hedendaagse beeldende kunst.  Maar er is meer. Niet alleen door het feit dat hij gedreven wordt door de zee, vooral ook de manier waarop hij  die passie vorm en inhoud geeft, maakt hem tot een kunstenaar die een eigen plaats heeft veroverd in de hedendaagse schilder- en beeldhouwkunst. JOHANNN VAN DEN NOORT beheerst vele technieken in zoals: olieverf schilderen, aquarelleren, gouache, verschillende grafische technieken, ceramiek en beeldhouwen. Zijn totale oeuvre omvat meer dan 4000 werken. Er zijn veel publicaties van hem in, kunsttijdschriften, kranten en catalogi en voor radio en TV. Het meeste van zijn werk bevindt zich in diverse kunstcollecties verspreid over de wereld. Johann van den Noort was genomineerd tot kunstenaar van het jaar 2003.

Wie verondersteld dat Van den Noort als uitvinder in een strikt gescheiden werkterrein opereert doet zowel de kunstenaar als de uitvinder tekort. De kracht van de renaissancemens schuilt immers in grensoverschrijdend denken en werken. Rode draad in alles wat hij doet is: water. Maar binnen die thematische beperking claimt hij alle vrijheid die hij nodig acht om zijn talenten en inzichten tot inzet te maken van projecten die een waardevolle, inventieve bijdrage leveren aan het oplossen van wereld problemen. Evenals zijn innovatieve projecten ontspruiten ook zijn kunstwerken aan de beleving van alles wat met water te maken heeft. Ook hier draait het om de verrijking van ons bestaan met frisse ideeën, bijzondere vondsten en inzichten en onverwachte oplossingen. Voor van den Noort is ieder kunstwerk een uitvinding en elke uitvinding een kunstwerk.  Johann van den Noort wordt vaak genoemd: “de Leonardo Da Vinci van de een en twintigste eeuw”.

JOHANN VAN DEN NOORT ontving voor zijn innovaties vele international awards, zoals in mei 2013 in Amerika de fel begeerde EDISON AWARD voor zijn ontwerp van de Twin Wing Tsunami Barrier.

In 2005 ontving hij voor zijn totale oeuvre de Koninklijke onderscheiding van ” RIDDER in de ORDE van de NEDERLANDSE LEEUW”. In 2014 ontving hij de ERE LEGPENNING in zilver van de gemeente Kampen.