Corona bestrijding met ionisatie

Engels

Als Kamper beeldend kunstenaar en uitvinder ben ik in 2005 onderscheiden met de Koninklijke onderscheiding voor ‘kunsten en wetenschappen’ tot ‘Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw’. In al mijn uitvindingen heb ik met succes gestreefd om me te richten op een veiligere en betere toekomst voor de wereld (Men…Enviroment….Future.) Ik heb wereldproblemen altijd proberen op te lossen door ‘out of the box’ te denken. Daardoor heb ik internationaal veel waardering en onderscheidingen gekregen.

Het is mij opgevallen dat, met alle respect, de WHO en het RIVM in het geheel niet ‘out of the box’ denken en zich vasthouden aan een vaccin dat ons van deze Corona moet bevrijden. Ik maak me zorgen hoe onze medisch specialisten en gezaghebbers het coronavirus denken te kunnen bestrijden. Het is gevaarlijk om in deze tunnelvisie te blijven zitten.

De laatste maanden heb ik daarom een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het coronavirus te bestrijden met Ionisatie. Mijn onderzoek leidde tot bijgesloten rapport en ik hoop dat het bij mag dragen aan de oplossing van dit wereldwijde probleem.

1. Voorwoord Ionisatie of een medisch vaccin?

Vanaf de schepping van de aarde is en al een “vaccin” gecreëerd dat alle virussen in de atmosfeer onschadelijk maakt d.m.v. atomen met positieve en negatieve ionen. In de natuur worden deze continu aangemaakt om onze lucht te reinigen van alle kwalijke stoffen zoals o.a. bacteriën en virussen, waaronder het coronavirus. Met onze “hightech” gebouwen en woningen hebben wij ons echter afgesloten voor de negatieve ionen die voor onze gezondheid zo belangrijk zijn. Frisse buitenlucht van bossen, zee en bergen met veel negatieven ionen ontbreken in onze steden en gebouwen. Met ventilatoren en airco’s proberen we deze te imiteren maar dit is enkel het verplaatsen van verziekte lucht. Door het gebrek aan negatieve ionen in onze binnen atmosfeer worden wij ziek. Met allerlei medicijnen en vitamines trachten wij ons zelf gezonder te maken.
In de elektronica is al eeuwen bekend dat wij zelf met een ionisator met een hoge spanning negatieve ionen kunnen opwekken. In de natuurkundelessen op school leerden wij al bliksem met ionisatie na te bootsen. Momenteel zijn er diverse fabrikanten die luchtreinigers produceren met ozonvrije ionisators. Deze apparaten zijn voor een gemiddelde woning te koop vanaf ca zo’n 150 euro en leveren voor die prijs niet alleen een gezonde gefilterde lucht maar ook een goede bescherming tegen de virussen en bacteriën. De luchtreinigers met ionisator zijn uitermate geschikt om binnenruimtes tot ca 250m3 tegen de corona te beschermen. In de meeste gebouwen met airco’s en luchtventilatie systemen kan een ionisator ingebouwd worden. De ruimtes zijn dan volledig beveiligd tegen virussen. 1,5 meter, mondkapjes en plastiek beschermplaten zijn dan niet meer nodig. Scholen, restaurants, kerken, cafés en kantoren. In het najaar zullen de virussen weer gaan toeslaan en mij zullen ze niet meer zien in een gebouw waar geen ionisator is. Er wordt ons nu gevraagd wanneer we ergens binnen willen of we wel gezond zijn, maar wij zullen vanaf nu zelf moeten vragen of het gebouw wel coronaproef is. Alleen op deze manier kunnen we het coronavirus efficiënt beveiligen. Ga niet in een onbeschermde ruimte naar binnen!

2. Waar zijn ionen en waar en hoe ontstaan ze.

Ionen zijn moleculen, die minstens een elektron hebben verloren of erbij hebben gekregen en zijn of negatief dan wel positief geladen en daarmee gepolariseerd. Relatief veel negatieve ionen worden in de berglucht en zeelucht aangetroffen en in de lucht na een onweersbui ontstaan door Uv-straling, bliksem en fijne waterdruppeltjes die met de luchtmoleculen reageren. Ionen streven altijd naar een neutrale stand. Sommige worden direct na het ontstaan geneutraliseerd en andere bestaan langer al naar gelang de omstandigheden. Ionen zijn in staat zich aan aërosols – dat zijn vaste of vloeibare stoffen in gassen – alsook aan stofdeeltjes te binden. Deze worden zwaarder dan de omringde lucht en slaan daardoor neer. Ionen hechten zich ook aan bacteriën en ziektekiemen en maken deze door elektrische oplading onschadelijk.

3. Wat is het effect van ionen op de mens?

Wetenschappers uit de biologie hebben kunnen aantonen dat negatieve zuurstofionen uit onze ademhalingslucht van essentieel belang zijn voor de stofwisseling. Met behulp van zuurstof verbrandt het lichaam voedingsbestanddelen zoals vet, koolhydraten en eiwitten tot kooldioxide en water. Het inademen van geïoniseerde lucht bevordert de concentratie zuurstof in het bloed, waardoor de afzonderlijke organen beter functioneren en de celstofwisseling verbeterd. Let wel, zuurstof is alleen biologisch actief, wanneer zij negatief geladen is.

4. Concentratie – Correlatie van ionen in de buitenlucht.

 • Tot 50 ionen/ cm3 veroorzaken fysiologische verstoringen
 • 1.000-2.000 ionen/cm3 minimaal benodigd voor een gezonde omgeving
 • 5.000-50.000 ionen/cm3 verbeteren de lichaamseigen afweer en weerstand
 • 50.000-100.000 ionen/cm3 doden bacteriën en verminderen infectiehaarden
 • 100.000-500.000 ionen/cm3 bevorderen het genezingsproces van het lichaam

5. Wat is het effect van ionen in de natuur?

In de vrije natuur bevinden zich afhankelijk van de plaats, tijdstip en weersomstandigheden in een enkele cm3 0 tot 50.000 positieve en negatieve zuurstofionen. Omdat de verhouding tussen positieve en negatieve ionen 1: 1,4 is, is er dus een overschot aan negatieve zuurstof ionen.

Onderstaand volgt een overzicht van het aantal negatieve ionen per cm3 op verschillende plaatsen:

 • Bergen, zee: 5.000 ionen/ cm3Waterval, bos: 50.000 ionen/ cm3
 • Stadsrand, weide, veld:
 • 700-1.500 ionen/ cm3
 • Park in stad: 400-600 ionen/cm3
 • Trottoir: 100-200 ionen/ cm3
 • Woning in binnenstad: 40-50 ionen/ cm3
 • Gesloten kantoor met airco: 0-25 ionen/ cm3

6. Ionisator in de binnenruimte.

Met een ionisator kunnen we in de binnenruimte net als buiten ionen proces opwekken. De onderstaande voordelen zijn er wanneer de lucht van negatieve ionen wordt voorzien: de lucht binnenshuis wordt schoner en is dus beter voor de gezondheid, de weerstand van het lichaam wordt hoger, en bacteriën en virussen, zoals van het COVID-19 worden vernietigd. Negatieve ionen zijn constant in beweging. Ze vliegen van hot naar haar, verdelen hun lading en botsen met grote snelheid op alles wat zich in de ruimte bevindt.

7. Ademhalingswegen, activering van de trilhaartjes

Kleine haartjes in de neus, het achterste deel van de mondholte en in de luchtpijp moeten ons voor infecties behoeden. Elk haartje groeit vanuit een enkele actieve cel. Luchtverontreiniging en een tekort aan negatieve ionen zorgen ervoor dat de trilhaartjes niet meer bewegen en dus feitelijk nutteloos worden. Komt echter lucht met negatieve ionen in de ademhalingswegen, dan richten de trilhaartjes zich direct op en bewegen heen en weer, zoals vangarmen. Ze grijpen de stofdeeltjes uit de lucht die worden ingeademd en houden deze vast. Door speeksel en uittredende vochtige lucht worden de verontreinigingen naar buiten afgevoerd.

8. Longen, slijmoplossing en reiniging

Het positieve effect van negatieve ionen op de longfunctie is onomstotelijk bewezen. Het is voor negatieve zuurstofionen eenvoudig om de longblaasjes, de alveoli, te bereiken. De negatieve lading van de zuurstofionen prikkelt de reinigingskracht van de longen. Slijm lost op en verontreinigingen worden na opname door vrije macrofagen uit de longblaasjes (alveoli) op het trilhaarepitheel gebracht en via de bovenste ademhalingswegen in de slokdarm geëlimineerd of opgehoest

9. Bloedsomloop, embolie, trombose

Het menselijke lichaam heeft circa 600 miljoen longblaasjes met een oppervlakte van ongeveer 100 m2. Vanuit de longblaasjes wordt zuurstof met behulp van de rode bloedlichaampjes (hemoglobine) opgenomen en komt via de bloedsomloop bij de cellen terecht. In het bloed bevinden zich bloedplaatjes die trombones, voor het stollen van het bloed, aanmaken. Indien de bloedplaatjes niet goed zijn “opgeladen”, dan klonteren ze samen en verstoppen kleine adertjes. Door een negatieve lading wordt het samenklonteren voorkomen, doordat ze elkaar dan afstoten. Ontbreekt het ladingspotentieel, dan bestaat het gevaar voor trombose en embolie.

10. Elektrische spanning voor cellen

Elke gezonde lichaamscel heeft een cel spanning van -50 tot -70 Millivolt. Bij uitputting valt deze waarde terug tot 0 Millivolt en kan zelfs positief worden. Door negatieve zuurstofionen kunnen de cellen steeds weer opnieuw worden ‘opgeladen’. De cellen hebben zuurstof voor hun stofwisseling nodig, want zuurstof breekt vet en koolhydraten af. Als resultaat verlaat koolzuur de cel via de longen het lichaam. Nieuw opgenomen negatieve zuurstof verrijkt het bloed en komt in de cel. Vereenvoudigd is de stofwisseling als volgt weer te geven: Koolhydraten uit de voeding en zuurstof komen in de cel. Beide worden daar verbrandt waarbij kooldioxide via het bloed door de longen wordt uitgeademd. Anders is het bij bijvoorbeeld kankercellen. Bij deze cellen ontbreekt het verbranden van zuurstof, waardoor er een koolzuurverzameling plaatsvindt. Daarnaast stimuleert negatieve zuurstof de aanmaak van cytochroom C, een belangrijke stof voor diverse processen binnen de cel zelf.

11. Geïoniseerde lucht-binnen

Door gebruik te maken van een ionisator is het mogelijk een soortgelijk dynamisch evenwicht tussen negatieve en positieve ionen te creëren zoals in de ongerepte natuur. Daarom is het zinvol een ionisator in gesloten ruimten voortdurend aan te laten staan. Een overschot aan negatieve ionen kan nooit kwaad.

12. Schone lucht, vrij van stof en bacteriën

De lucht in woningen en kantoren is vol met kleine zwevende deeltjes. Onder deze deeltjes vallen o.a. stof en tabaksrook die drager zijn van bacteriën, ziektekiemen en virussen. Negatieve ionen zijn in staat deze deeltjes samen te laten klonteren tot grotere deeltjes die te zwaar zijn om te zweven en neerslaan. Door normale reiniging van de ruimte met de stofzuiger of zwabber/dweil worden deze samengeklonterde deeltjes opgeruimd.

13. Wat is het effect van ionen in de natuur?

In de vrije natuur bevinden zich afhankelijk van de plaats, tijdstip en weersomstandigheden in een enkele cm3 0 tot 50.000 positieve en negatieve zuurstofionen. Omdat de verhouding tussen positieve en negatieve ionen 1: 1,4 is, is er dus een overschot aan negatieve zuurstof ionen.

14. Wat zijn bacteriën en virussen?

Bacteriën zijn eencellige organismen. Ze zitten overal maar ze zijn met het blote oog niet zichtbaar, de gemiddelde grootte van een bacterie is één micrometer, een duizendste deel van een millimeter. Er zijn goede bacteriën en slechte bacteriën. Als slechte bacteriën in het lichaam komen kunnen ze ziekmakend zijn. Dat komt doordat ze giftige stoffen maken. Virussen zijn nog kleiner dan bacteriën. Als ze in het lichaam komen, kunnen ze net als bacteriën ziekmakend zijn. Van sommige virussen kan het lichaam zo ziek worden, dat het gevaarlijk wordt. Virussen leven en delen in kleine bouwstenen van het lichaam, die cellen heten. Als er te veel virussen in een cel zitten, gaat de cel stuk. En als er te veel cellen stuk gaan, kan men ziek worden of zelfs overlijden.

15. Wat doen bacteriën?

Ze groeien en delen. Hoe beter de omstandigheden voor de bacterie zijn, hoe sneller ze groeien en delen. Iedere deling betekent dat er uit één bacterie twee nieuwe ontstaan, die zich ieder ook weer in tweeën delen etc. etc. Bij gunstige omstandigheden kan bijvoorbeeld een Ecoli-bacterie zich in 20 minuten delen. Dat wil zeggen dat één bacterie, over 20 minuten twee bacteriën zijn, over 40 minuten 2×2=4 en over een uur 4×2=8. Over 24 uur zijn dat er ruim 1.000.000.000.000.000.000.000 (1 triljard)!

16. Wat doen virussen

Ieder mens komt voortdurend in contact met mogelijke ziekteverwekkers zoals virussen. Soms dringt het virus het lichaam binnen en ontstaat een infectie. Als het virus zich verder uitbreidt, kunt u klachten krijgen. Het lichaam reageert op de indringer met een ontstekingsreactie. De stoffen die daarbij vrijkomen, geven ziekteverschijnselen. De verschijnselen hangen af van de eigenschappen van het virus en het lichaamsdeel of orgaan waarvoor het virus voorkeur heeft.

Virusinfectie (Bron: RIVM/ Nederlands Huisartsen Genootschap.)

Griep en verkoudheden zijn de meest voorkomende virusinfecties. Veel virusinfecties worden door handcontact en hoesten overgedragen. De griep en verkoudheidsvirussen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Door praten, hoesten of niezen worden de virussen verspreid. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf.

(Voor boven staande heb ik geen wetenschappelijk bewijs kunnen vinden.
Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt echter dat de overdracht van virussen voor het grootste gedeelte plaatsvindt door micro-organismen ofwel aerosolen.
)

17. Deactiveren van micro-organismen zoals bacteriën, virussen, schimmels en sporen.

De luchtzuiverende werking van goede luchtreinigers met ionisator deactiveren in de binnen- lucht alle aanwezige bacteriën, virussen, schimmels en sporen. Hierdoor wordt het risico van allergische reacties en het overdragen van bacteriën en virussen tot een minimum gereduceerd.

18. Wetenschappelijke onderzoeken:
18.a Aerosols and environmental pollution
(PUBMED) Publicities 10 January 2007 DOI: 10.0107/s00114=009-0594-x Ian Colbeck, Mihalis Lazarids,

Abstract: Het aantal publicaties over atmosferische aërosolen is de afgelopen jaren dramatisch gestegen. Dit overzicht, voornamelijk vanuit een Europees perspectief, geeft een samenvatting van de huidige stand van kennis van de rol die aerosolen spelen bij milieuverontreiniging en benadrukt bovendien lacunes in onze huidige kennis. Aërosoldeeltjes zijn alomtegenwoordig in de atmosfeer van de aarde en staan centraal in veel milieukwesties; variërend van het stralingsbudget van de aarde tot de menselijke gezondheid. Aërosolgrootteverdeling en chemische samenstelling zijn cruciale parameters die hun dynamiek in de atmosfeer bepalen. Bronnen van aerosolen zijn zowel antropogeen als natuurlijk, variërend van emissies van voertuigen tot het opnieuw suspenderen van stof. De omgevingsconcentraties van aerosolen zijn verhoogd in stedelijke gebieden met lagere waarden op landelijke locaties. Een uitgebreid begrip van de omgevingskenmerken van aerosol vereist een combinatie van meet- en modelleertools. Op nationaal en internationaal niveau is wetgeving voor omgevingsaerosolen ingevoerd om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen.

18.b Ionozing air affects influenza virus infectivity and prevents airborne- transmission ( PUBMED) Publicatie 23 mei 2015 by Hagbom M, Nordgren J, Nybom R, Hedlund KO, Wigzell H, Svensson L

Abstract: Door het gebruik van een gemodificeerd ionisatieapparaat beschrijven we effectieve preventie van via de lucht overgedragen influenza A (stam Panama 99) virusinfectie tussen dieren en inactiveren van virus (> 97%). Actieve ionisator voorkwam 100% (4/4) van de cavia’s van infectie. Bovendien ving het apparaat effectief het door de lucht overgedragen Calici virus, Rota virus en influenzavirus op, met herstelpercentages tot 21% na 40 minuten in een kamer van 19 m (3). De ionisator genereert negatieve ionen, waardoor deeltjes/ aerosoldruppeltjes in de lucht negatief geladen worden en deze elektrostatisch naar een positief geladen collectorplaat worden getrokken. Gevangen virussen worden vervolgens geïdentificeerd door middel van kwantitatieve real-time PCR met reverse transcriptie. Het apparaat biedt unieke mogelijkheden voor het snel en eenvoudig verwijderen van virussen uit de lucht en biedt mogelijkheden om de overdracht van virussen via de lucht gelijktijdig te identificeren en te voorkomen.)

18.c Ook het RIVM verklaart in haar Rapport van 2010 “Ionisatoren en gezondheid” nr. 60933004/2010 van G.de Meer | F.Duijm | .E.F.Hall.

Abstract: art, 2.2. “Een ionisator kan leiden tot afname van het aantal vitale micro- organismen in de binnenvlucht, met name bacteriën en schimmels. Enerzijds door afname van het aantal, anderzijds door afname van de eigenschappen van de deeltjes”. (Note: Micro-organismen omvatten alle virussen)

18.d Unexplored aspects of unipolar ionizer characteristics in context of indoor air cleaning. PMID: 31037534 Pallavi, Khandare,Manish Joshi, Amrura Nakwa, Arshad Khan, Marian Marian, Balvinder Kaur Sapra.DOI: 10.107/s11356019015118w

Abstract: Luchtverontreiniging binnenshuis heeft gevolgen voor de menselijke gezondheid via acute en chronische blootstelling. Traditioneel worden filtersystemen gebruikt voor het reinigen van binnenlucht; problemen als de levensduur van het filter en het routineonderhoud blijven echter met hun werking verbonden. Ionisatoren zijn in opkomst als een potentiële kandidaat voor het reinigen van binnenlucht. Een groot deel van eerdere studies die bedoeld waren om “ionisatoren als luchtreinigers te projecteren”, is gericht op het verwijderen van deeltjes onder verschillende omstandigheden. Maar indices die ladingseffecten weergeven, hebben niet de nodige aandacht gekregen. Deze studie richt zich op de meting van het ruimtelijke profiel van ionenconcentratie en aerosolstroom rond een enkele ionisator en een cirkelvormige reeks van vijf ionisatoren. De verdeling van de ionenconcentratie rond het systeem / de array bleek isotroop te zijn in afwezigheid van ventilatie. Aërosolstroomwaarden onder ionisatorwerking zijn voor het eerst gemeten. De resultaten die met dit werk worden verkregen, kunnen van belang zijn voor het ontwerp van toekomstige ionisatiesystemen met verbeterde efficiëntie.

18.e Higher Concentrations of Plasmacluster Ions ®*1 Boost Virus Inactivation and Elimination, Inhibit 99.9% of Airborne H5N1 Avian Influenza (“Bird Virus)

19. Overige ervaringen.

In Wuhan in China zijn er nu ionisatie-machines neergezet in ziekenhuizen. Helaas kunnen we cijfers en onderzoeken daar nog niet echt vertrouwen.

In Japan zijn ionisatie-machines wijdverbreid, ook gewoon bij mensen thuis. Daar zijn de sterftecijfers van Covid-19 extreem laag.

Thuis maakt het qua virus-besmetting overigens niet veel uit (tenzij je veel mensen ontvangt), want besmetting gebeurt vrijwel altijd op publieke plekken, en niet thuis. De apparaten zouden dus in ziekenhuizen moeten staan, in scholen, in het OV, winkel, restaurants, cafés, om maar even wat te noemen.

20. Conclusie.

20.1. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dus dat het verrijken van de lucht met negatieve ionen een positief effect op de mens heeft. Er is een duidelijke toename van de weerstand, een verbetering van het concentratievermogen en een toename van de levensvreugde geconstateerd.

20.2. Uit de wetenschappelijke onderzoeken blijkt voorts dat virussen zich hoofzakelijk verspreiden door aerosolen (micro druppeltjes) zwevend in de lucht.

20.3. Uit vele wetenschappelijk onderzoekingen blijkt verder dat ionisators in de binnen-lucht alle (>97%) virussen binnen enkele minuten deactiveren en uitschakelen.

21.4. Eenmaal besmet met een virus dan bevorderen negatieve ionen een snellere genezing.

21.5. Heeft u commentaar of meer informatie die een verdere bijdrage kan leveren op deze studie dan nodig u van harte uit. Ik hoop dat mijn studie bij mag dragen aan meer bekendheid en een nieuwe wetenschappelijke studie over Corona bestrijding met Ionisatie.

21.6

Voor dit stuk heb ik informatie verzameld uit diverse wetenschappelijke onderzoekingen in www.PUBMED.gov, Wikipedia, Cleanair-online.nl, Airsain.nl, Luchtreinger.nl, Sharp Ionisator press release, WHO, OMT, RIVM en ionen deskundigen Ton Rademaker en Eliane Khoury.

Johann H.R. van den Noort, Kampen oktober 2020.